Wydawca treści Wydawca treści

Szerzenie idei proekologicznej wśród dzieci i młodzieży poprzez obserwację rodzin bobrowych na terenie Nadleśnictwa Kalisz Pomorski

13 listopada Nadleśnictwo Kalisz Pomorski podpisało umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na dofinansowanie zadania pn.: „Szerzenie idei proekologicznej wśród dzieci i młodzieży poprzez obserwację rodzin bobrowych na terenie Nadleśnictwa Kalisz Pomorski”

 

Projekt został dofinansowany w ramach programu: Edukacja ekologiczna na 2019 r.

 

Cel projektu: edukacja leśna, przyrodnicza i ekologiczna, podnoszenie poziomu wiedzy o lesie i pracy leśników, zainteresowanie dzieci i młodzieży szkolnej światem przyrody, jego różnorodnością, bogactwem i pięknem.

 

Całkowita wartość projektu: 40 023,30 zł

 

Okres realizacji: wrzesień 2019 r.- listopad 2020 r.

 

Efekty projektu: popularyzacja działań proekologicznych wśród dzieci i młodzieży poprzez rozszerzenie punktu edukacyjnego o sprzęt i materiały dydaktyczne umożliwiające obserwację rodzin bobrowych na terenie Nadleśnictwa Kalisz Pomorski.

 

Organizacja obserwacji terenowych z wykorzystaniem sprzętu optycznego zdecydowanie zwiększy atrakcyjność zajęć i pozwoli na rozwijanie zdolności poznawczych. Biorąc pod uwagę wiek grup docelowych oraz założenia Projektu istnieje konieczność wykorzystania zróżnicowanych technologii, które pozwolą na zrozumienie zagadnień przez wszystkich uczestników zajęć. Monitoring w pierwszej kolejności będzie służył podwyższeniu poziomu edukacji społecznej z takich dziedzin jak zoologia, ekologia i ochrona przyrody. W ramach zadania prócz zajęć terenowych przewidziano również liczne warsztaty imprezy plenerowe i konkursy z nagrodami na temat zagadnień związanych z bobrem europejskim. Relacje z zajęć oraz materiały wideo pozyskane w terenie będą wykorzystane do produkcji filmów o bobrach, które zostaną zamieszczane na stronie internetowej Nadleśnictwa.