Położenie

Nadleśnictwo Kalisz Pomorski podlega Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile. Położone jest w północno-zachodniej części, granicząc z Nadleśnictwami Mirosławiec i Tuczno z RDLP w Pile, Nadleśnictwami Drawsko i Złocieniec z RDLP w Szczecinku oraz z Nadleśnictwami Drawno i Głusko z RDLP w Szczecinie.

Historia

Nadleśnictwo Kalisz Pomorski pod pierwotną nazwą Biały Zdrój zostało utworzone w 1945 roku. W skład Nadleśnictwa weszły byłe lasy państwowe o pow. 3985,50 ha, obejmujące część środkową i południową kompleksu leśnego oraz wielkiej i częściowo drobnej własności ziemskiej o pow. 3298,50 ha. Łączna pow. Nadleśnictwa Biały Zdrój w chwili utworzenia wynosiła 7284,00 ha.

Organizacja nadleśnictwa

Nadleśnictwo jest podstawową, samodzielną jednostką organizacyjną Lasów Państwowych działającą na podstawie ustawy o lasach. Podlega Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, która prowadzi nadzór i koordynuje działania na swoim terenie. Nadleśnictwa dzielą się na leśnictwa.