Wydawca treści Wydawca treści

Położenie nadleśnictwa

Nadleśnictwo Kalisz Pomorski podlega Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile. Położone jest w północno-zachodniej części, granicząc z Nadleśnictwami Mirosławiec i Tuczno z RDLP w Pile, Nadleśnictwami Drawsko i Złocieniec z RDLP w Szczecinku oraz z Nadleśnictwami Drawno i Głusko z RDLP w Szczecinie.

W odniesieniu do ogólnego podziału administracyjnego kraju, grunty Nadleśnictwa Kalisz Pomorski położone są w południowej części województwa zachodniopomorskiego, w trzech powiatach: drawskim, wałeckim i na niedużej powierzchni w  choszczeńskim oraz w czterech gminach: Kalisz Pomorski, Drawno, Tuczno i Mirosławiec. Zasięg terytorialny Nadleśnictwa to obszar o powierzchni 251,4 km2 i lesistości 61%.

Siedziba Nadleśnictwa znajduje się w Kaliszu Pomorskim przy ulicy Al. Prof. Leona Mroczkiewicza 1.

Według regionalizacji przyrodniczo-leśnej lasy Nadleśnictwa Kalisz Pomorski leżą w Krainie III Wielkopolsko-Pomorskiej, w Mezoregionie Równiny Drawskiej.

Obszar Nadleśnictwa pod względem geograficznym położony jest na Pojezierzu Wałeckim, wchodzącym w skład Pojezierza Pomorskiego.

Różnica wzniesień na obszarze Nadleśnictwa wynosi 75,7 m. Najniższy punkt to poziom Jeziora Nowa Korytnica 77,7 m n.p.m., najwyższy to wzniesienie w okolicach Kalisza Pomorskiego 153,4 m n.p.m.