Wydawca treści Wydawca treści

Rezerwaty przyrody

Na terenie Nadleśnictwa Kalisz Pomorski znajduje się rezerwat przyrody „ Nad Płociczną” o powierzchni 10,37 ha ustanowiony Zarządzeniem Nr 9/2010 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 22 marca 2010 r.

Według Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie rodzajów, typów i podtypów rezerwatów przyrody, rezerwat „Nad Płociczną" zaliczono do rezerwatu – krajobrazowego (K).Celem ochrony w rezerwacie jest zachowanie górnego odcinka środkowego biegu rzeki Płocicznej ze zgrupowaniami fauny typowej dla rzek o charakterze górskim, a także ochrona kompleksu dobrze zachowanych łęgów i grądów o charakterze zbliżonym do naturalnego, porastających zbocza oraz dno doliny Płocicznej, z charakterystyczną florą, mykoflorą i fauną.