Wydawca treści Wydawca treści

Telefony alarmowe

 

Telefony alarmowe:

Punkt Alarmowo Dyspozycyjny: 604 753 788

Nadleśnictwo Kalisz Pomorski: 94 361 62 73

Straż Leśna Komendant: 608 789 538


Zagrożenie p-poż

Nadleśnictwo Kalisz Pomorski zaliczone jest do II kategorii zagrożenia pożarowego. Ze względu na duży udział sosny w składzie gatunkowym oraz znaczny udział drzewostanów I klasy wieku ( do 20 lat) lasy nadleśnictwa charakteryzują się dużym stopniem zagrożenia pożarowego.

Do głównych czynników sprzyjających powstaniu i rozwojowi pożarów zaliczyć należy:

- atrakcyjność turystyczną i rekreacyjną terenów leśnych oraz dogodny dojazd do większości   

  obszarów leśnych

- występujące okresy suszy

- duży udział siedlisk borowych

- intensywna penetrację obszarów leśnych w celu zbioru runa leśnego

- obecność  szlaków kolejowych, linia Piła-Szczecin

- intensywny ruch pojazdów na drodze krajowej nr 10

Czynnikami osłabiającymi zagrożenie pożarowe są występujące na terenie Nadleśnictwa naturalne przeszkody wodne: jeziora, stawy, rzeki oraz w związku z realizowaną przebudową drzewostanów wzrost udziału gatunków  liściastych.

W ciągu ostatniego 10-lecia na terenie Nadleśnictwa zarejestrowano 59 pożarów o łącznej powierzchni 7,51 ha. Przeciętna powierzchnia pożaru wynosiła 0,13 ha.

Nadleśnictwo utrzymuje w dobrym stanie technicznym drogi leśne, wykorzystywane jako dojazdy pożarowe oraz 12 punktów czerpania wody