Wydawca treści Wydawca treści

Użytkowanie lasu

Użytkowanie lasu to korzystanie z jego zasobów – pozyskanie drewna, zbiór płodów runa leśnego, zbiór roślin lub ich części na potrzeby przemysłu farmaceutycznego, pozyskanie choinek, eksploatacja kopalin i wiele innych. Leśnicy umożliwiają społeczeństwu korzystanie z darów lasu, ale w sposób zapewniający mu trwałość.

Rozmiar pozyskania drewna określony jest w planie urządzenia lasu, który sporządzany jest dla każdego nadleśnictwa na 10 lat. Zapewnia on pozyskiwanie drewna w granicach nie tylko nieprzekraczających możliwości produkcyjnych lasu, lecz także systematycznie zwiększających zapas drewna pozostającego w lasach, tzw. zapas na pniu. Krótko mówiąc, leśnicy prowadzą w lasach gospodarkę w sposób zapewniający ich trwałość i możliwość biologicznego odtwarzania.

O wielkości pozyskania drewna decyduje tzw. etat cięć określony w każdym planie urządzenia lasu. Jest to ilość drewna możliwa do wycięcia w określonych drzewostanach na określonej powierzchni w okresie 10 lat, które obejmuje plan. Dzięki temu, że etat jest niższy niż przyrost drewna w tym samym okresie, następuje stały wzrost zapasu „drewna na pniu" (w Polsce pozyskuje się ok. 55 proc. przyrostu). Ocenia się, że zasobność polskich lasów wynosi obecnie ponad 2,049 mld m sześć. drewna.

Pozyskane drewno pochodzi z:

·   cięć rębnych – usuwania z lasu drzewostanów „dojrzałych"; ich podstawowym       celem jest przebudowa i odtworzenie drzewostanów;

·   cięć pielęgnacyjnych (czyszczeń i trzebieży) – usuwania z lasu części drzew     uznanych za niepożądane i szkodliwe dla pozostałych drzew i wartościowych elementów drzewostanu;

·  cięć niezaplanowanych – są one konsekwencją wystąpienia klęsk żywiołowych w     lasach, budowy linii energetycznych, dróg itp.

Przeczytaj więcej na www.lasy.gov.pl.

Nadleśnictwo Kalisz Pomorski  prowadzi gospodarkę leśną na powierzchni 15,26 tys. ha i od 2016 roku pozyskuje rocznie ok. 82 tys. m sześc. drewna.

Rozmiar pozyskania wynika ze stosowania cięć pielęgnacyjnych (w drzewostanach młodszych), cięć rębnych (w drzewostanach dojrzałych do wyrębu) oraz cięć przygodnych będących następstwem nieprzewidzianych sytuacji (np. klęski żywiołowej). W cięciach przedrębnych w 2013 r. w Nadleśnictwie Kalisz Pomorski pozyskano 33,26 tys. m sześc. grubizny, w cięciach rębnych – ponad 22,7 tys. m sześc., a w przygodnych – ponad 3 tys. m sześc. Większość pozyskania stanowi drewno drzew iglastych, głównie sosna, modrzew, świerk. Z gatunków liściastych pozyskuje się głównie brzozę, olchę, buk i dąb.

Część drewna w Nadleśnictwie Kalisz Pomorski pochodzi z likwidacji szkód, spowodowanych niekorzystnym oddziaływaniem czynników atmosferycznych, takich jak okiść, wiatrołomy oraz w wyniku wydzielania się posuszu. Podczas sanitarnego porządkowania lasu pozyskuje się od 7 do nawet 24 proc. (średnio na przestrzeni ostatnich 10 lat – 9 procent) całkowitej masy grubizny pozyskiwanej każdego roku w nadleśnictwie.

Drewno pozyskane na terenie Nadleśnictwa Kalisz Pomorski trafia głównie do przedsiębiorstw zajmujących się dalszym przerobem tego surowca: tartaków, zakładów przemysłu celulozowo-papierniczego, fabryk mebli oraz mniejszych zakładów stolarskich. Ponadto drewno opałowe kupowane jest przez nabywców indywidualnych na potrzeby gospodarstw domowych, a także trafia do elektrowni, w których wykorzystuje się je jako odnawialne źródło do produkcji energii elektrycznej.