Wydawca treści Wydawca treści

Lasy prywatne

Lasy prywatne stanowią ok. 17 proc. lasów w Polsce. Ponad 70 proc. starostw powierza prowadzenie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach prywatnych leśnikom z Lasów Państwowych.

Lasy prywatne stanowią ok. 17 proc. lasów w Polsce. Ponad 70 proc. starostw powierza prowadzenie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach prywatnych leśnikom z Lasów Państwowych.

Nadleśnictwo Kalisz Pomorski nie prowadzi nadzoru nad gospodarką leśną w lasach prywatnych. Nadzór nad gospodarką lasów prywatnych prowadzi Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim

Sadzimy las – poradnik dla prywatnych właścicieli lasów