Obiekty edukacyjne

Na terenach leśnych przylegający bezpośrednio do miasta Kalisz Pomorski, na terenie leśnictwa Cybowo, przebiega przez piękny kompleks leśna ścieżka edukacyjna im. Polskich Olimpijczyów. Ścieżka składa się z pętli o długości 2600 mb, która zaczyna się i kończy na obrzeżu stadionu miejskiego.

Oferta edukacyjna

Zapraszamy wszystkich chętnych do korzystania ze ścieżki edukacyjnej. Dla grup zorganizowanych istnieje możliwość przejścia ścieżki z przewodnikiem po wcześniejszym uzgodnieniu z Nadleśnictwem. Dodatkowo dla grup przedszkolnych oraz szkolnych oferujemy zwiedzanie szkółki leśnej połączonej z pogadanką przyrodniczą na wybrany temat.