Wydawca treści Wydawca treści

Ekosystemy referencyjne

Ekosystemy referencyjne to powierzchnie porównawcze, reprezentatywne dla określonego typu ekosystemu leśnego, wyznaczone dla obserwacji procesów naturalnych zachodzących w lasach. Dzięki nim będzie możliwe trwałe zachowanie różnorodności biologicznej we wszystkich jej przejawach oraz obserwowanie zmian zachodzących w ekosystemach użytkowanych przez człowieka, w tym poddawanych zabiegom hodowlanym, pielęgnacyjnym oraz użytkowaniu i porównanie ich z efektami przebiegu spontanicznych procesów przyrodniczych.

W pierwszej kolejności, jako ekosystemy referencyjne zostały wyznaczone lasy w stanie naturalnym lub najbardziej zbliżonym do naturalnego, miejsca trudno dostępne, stanowiące rezerwaty przyrody oraz cenne siedliska przyrodnicze. Na wyznaczonych obszarach obumierające i złamane drzewa nie będą usuwane w przypadku braku zagrożenia dla zdrowotności sąsiednich lasów. W związku z tym mogą powodować potencjalne zagrożenie dla osób poruszających się poza siecią dróg i ścieżek.

Ostateczny „Wykaz proponowanych lokalizacji ekosystemów referencyjnych w Nadleśnictwie Kalisz Pomorski" oraz „Mapa lokalizacji ekosystemów referencyjnych w Nadleśnictwie Kalisz Pomorski" są do pobrania w formie plików PDF.


Polecane artykuły Polecane artykuły