Aktualności Aktualności

Powrót

Obiekty edukacyjne - ścieżka

Obiekty edukacyjne - ścieżka

Na terenach leśnych przylegający bezpośrednio do miasta Kalisz Pomorski, na terenie leśnictwa Cybowo, przebiega przez piękny kompleks leśna ścieżka edukacyjna im. Polskich Olimpijczyów. Ścieżka składa się z pętli o długości 2600 mb, która zaczyna się i kończy na obrzeżu stadionu miejskiego.

Trasa przebiega przez bardzo malowniczy teren starodrzewi sosnowych z fragmentami mieszanych i liściastych, teren jest bardzo silnie skonfigurowany, liczne wzgórza polodowcowe przecinane są jarami i wąwozami. Ścieżka przebiega przez bardzo zróżnicowane siedliska leśne od borowych, przez lasowe, do bardzo silnie uwilgotnionych.

Wzdłuż trasy, na drewnianych stelażach osłoniętych daszkami rozwieszono 20 tablic edukacyjnych, prezentujących zagadnienia ochrony lasu, ochrony przyrody, funkcjonowania biocenoz, leśnych oraz inne tematy związane z lasem. Przy ścieżce usytuowano stoły, ławy,  witacze wskazujące początek i koniec trasy, oraz miejsce postoju pojazdów. Trasa ścieżki została zniwelowana, oczyszczona z przeszkód i dostosowana do ruchu pieszego i rowerowego. Nad okresowo płynącym strumykiem zbudowano kładkę.

Przy trasie znajduje się zrekonstruowany kamień szlifierski, który przed 1945r. był symbolem lokalnej tradycji - szlifowania języków kłamcom i nakłaniania ich w ten sposób do mówienia prawdy. Ścieżka służy potrzebom edukacyjnym miejscowych szkół i ludności oraz jest miejscem rekreacji dla miejscowej ludności i gości odwiedzających nasze strony.
 

Ścieżka edukacyjno- rekreacyjną zbudowano, aby przybliżyć mieszkańcom gminy Kalisz Pomorski i licznym turystom problematykę ochrony przyrody w lasach. Tematyka poszczególnych tablic opisuje przyrodniczy charakteru tych fragmentów lasu, w których zostały ustawione. Usytuowanie ścieżki na wzniesieniach morenowych porośniętych wielogatunkowymi drzewostanami, bliskość stadionu sportowego, Jeziora Młyńskiego oraz Jeziora "Perełka" powoduje, że trasa jest chętnie wykorzystywana zarówno przez miłośników przyrody jak też amatorów jazdy rowerem i uprawiających biegi przełajowe.