Aktualności Aktualności

Powrót

KOMUNIKAT NR 2

KOMUNIKAT NR 2

Komunikat nr 2 w sprawie  możliwości nabywania  przez konsumentów surowca drzewnego do celów opałowych pozyskiwanego na zasadach samowyrobu w Nadleśnictwie Kalisz Pomorski.

Realizując wytyczne Decyzji nr 42 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z 26 maja 2022 r w sprawie wytycznych kierunkowych wspierających możliwości nabywania przez konsumentów – odbiorców indywidualnych surowca drzewnego do celów opałowych Nadleśnictwo Kalisz Pomorski informuje o możliwości pozyskania drewna na zasadach samowyrobu na zakończonych pozycjach rębnych (zasady pozyskania oraz szczegółowy wykaz powierzchni w załączniku)